Met de Officient Self Service kan je gemakkelijk zelf jouw documenten en loonbrieven beheren, digitaal verlof aanvragen en de contactgegevens van je medewerkers opzoeken. Al moet je natuurlijk wel weten waar je alles kan terugvinden en hoe je het moet aanpakken. Daarom hebben we voor jou deze handleiding uitgeschreven! 

Deze handleiding kan je ook bekijken en downloaden in PDF-formaat.

Welke elementen vind je terug in de Self Service? 

 • Kalender*: Vraag zelf je verlof aan.
 • Assets*: Bekijk je werkmiddelen.
 • Loon & voordelen*: Je loonpakket, werkrooster en budgetten in een overzicht.
 • Persoonlijke informatie: Je persoonlijke informatie en contactgegevens.
 • Contracten: Raadpleeg en teken je contracten.
 • Documenten: Bekijk documenten van je werkgever.
 • Performance reviews*: Alle evaluaties met je leidinggevende.
 • Taken*: Specifieke vragen van HR.

*Deze functionaliteit kan uitgeschakeld zijn voor jouw onderneming.

Hoe werk je met de verschillende modules van de Self Service?

1. Kalender

De kalenderfunctie maakt het makkelijk om je resterende verlofdagen te raadplegen en zelf je verlof te plannen. Meteen kan je ook de kalender van je collega’s bekijken en kan je die agenda toevoegen aan je agendaprogramma op het werk. Klik hier voor meer...

2. Assets

Assets toont je een lijst met alle werkmiddelen die ter beschikking zijn bij je werkgever. Deze rubriek bestaat uit 2 categorieën:

 • Assets*: bvb PC / laptop, gsm, toegangsbadge, kledij, veiligheidsschoenen,...
 • Wagenpark: Hier vind je bedrijfsvoertuigen terug waarover je kan beschikken

Optioneel kan hier ook een aanvraagmodule* aan gekoppeld zijn. Klik hier voor meer info over hoe je een asset kan aanvragen*.

* Deze functionaliteit kan uitgeschakeld zijn in jouw onderneming.

3. Loon & voordelen

Loon en voordelen geeft je een snel overzicht van je loonpakket, werkrooster en eventuele budgetten*.  

Binnen de looncirkel zie je:

 • je bruto salaris en een inschatting van andere loonkosten
 • je werkrooster

Klik hier voor meer info over de looncirkel.

4. Persoonlijke informatie

Alle gegevens die je werkgever moet bijhouden voor een correcte loonverwerking. Iets veranderen in je gegevens? Klik hier om te zien hoe dat moet.

5. Wie is wie

Wie werkt in jouw bedrijf? Wie zit er in jouw team? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Je vindt het in de ‘Wie is wie’. Zoeken kan via de zoekbalk.

6. Contracten

Alle getekende contracten, overeenkomsten, reglementen … met je werkgever vind je hier terug. Moet je nog een document tekenen, dan kan je dit digitaal doen via de self-service. Hoe dat moet, lees je hier.

7. Documenten

Documenten is je digitale archiefkast waar je alle werkdocumenten kan terugvinden. Klik op een mapje of een document om te openen. Moet je nog een document indienen dan zal Officient je hier ook aan herinneren. Meer informatie vind je hier.

8. Performance reviews*

Heeft je leidinggevende met jou een evaluatiegesprek gehad, dan kan je de feedback hierin terugvinden op datum.

* Deze functionaliteit kan uitgeschakeld zijn in jouw onderneming.

9. Taken

HR kan specifieke gegevens of taken van je vragen. Je ontvangt dan een e-mail over deze nieuwe vraag. Het nummer naast ‘Taken’ geeft het aantal openstaande vragen weer. Klik op de taak om meer te weten te komen over wat je tegen wanneer moet doen.

Heeft u het antwoord gevonden?