Wil je het verlofsaldo voor extra-legaal verlof kunnen overdragen naar een volgend jaar? Dan kunnen we dit vanaf nu mogelijk maken voor jou. Neem contact met ons op met via de chat of support@officient.io, dan activeren we dit voor jou!

Hoe maak je een verloftype overdraagbaar naar volgend jaar? 

Deze functie is mogelijk voor extra-legale verloftypes die niet gekoppeld zijn met het sociaal secretariaat.

  1. Ga in de Instellingen naar Verloftypes onder Personen
  2. Kies het kalendertype waarvoor je een saldo wil overdragen
  3. In het tabblad Limieten kan je het verloftype laten overdragen en bepalen hoe lang dit saldo geldig zal blijven (3 , 6, 9 of 12 maanden of 5 jaar).
    Dit is enkel mogelijk voor types die beperkt zijn in uren en minuten of door het aantal gepresteerde overuren

Hoe zie je het verschil tussen het overgedragen saldo en het nieuwe saldo? 

In het HR Platform zal het overgedragen verlofsaldo te zien zijn op het persoonlijk profiel van de medewerker. In de Self Service wordt dit onderscheid niet gemaakt. De medewerker zal hier dus niet zien hoeveel uren er (in dit voorbeeld) uit 2019 komen, dan wel uit 2020. 

Wat gebeurt er als je dit verloftype boekt in de kalender? 

Wanneer een verloftype, samengesteld uit een overgedragen saldo en een nieuw saldo, wordt ingeboekt in de kalender zal Officient automatisch eerst het overgedragen saldo opgebruiken, en pas daarna het nieuwe saldo. 

Uitzondering: Recupuren gekoppeld aan het sociaal secretariaat 

Naast extra-legaal verlof dat niet gekoppeld is aan het sociaal secretariaat, is het ook mogelijk om opgebouwde recupuren over te dragen naar het volgende jaar, ook als dit type wel gekoppeld is aan het sociaal secretariaat. 

Voorwaarde? De limieten voor dit afwezigheidstype mogen niet gekoppeld zijn aan/niet opgehaald worden vanuit het sociaal secretariaat, maar wel:

  • gekoppeld zijn aan een overuren-type binnen Officient 
  • manueel ingevoerd worden door een gebruiker van het HR Platform 

In elk van deze gevallen is het wel mogelijk om het resterend verlofsaldo van het afgelopen jaar over te dragen naar volgend jaar. 

Heeft u het antwoord gevonden?