Naast het manueel toevoegen van een voertuig is het vanaf nu ook mogelijk om jouw volledige wagenpark in bulk toe te voegen aan Officient vanuit een Excel bestand.

Deze optie is enkel mogelijk voor ADMIN gebruikers

1. Klik onder Assets op Wagenpark
2. Klik bovenaan op Acties en kies voor 'wagenpark importeren'
3. Nu krijg je de mogelijkheid om jouw voertuiginfo te plakken in het blanco veld

> De spreadsheet hoeft geen vaste structuur te hebben om te werken.
> Je kan elk soort excel / google sheet er in plakken.
> Via '
open voorbeeld spreadsheet' kan je reeds vertrekken vanuit een bestaande template om jouw data in te geven.

4. Klik op 'volgende' wanneer je de info geplakt hebt. 

  5. Nu kies je per kolom waar de data over gaat. Via de dropdown kies je de juiste 'Officient eigenschap'.

Indien alles correct gemapt is klik dan op 'volgende'.

5. Je krijgt een overzicht van alle data. Controleer deze nog even voor je de gegevens importeert.

Indien alles oké staat kan je de gegevens importeren via 'begin met importeren'.

Er volgt nadien een bevestiging dat de data geïmporteerd is.

De wagens zij nu toegevoegd aan jouw wagenpark! 

! Indien er toch iets misging kan je makkelijk de uitgevoerde import opnieuw verwijderen.

  1. Klik onder Assets op Wagenpark
  2. Klik bovenaan op Acties en kies voor 'wagenpark importeren'
  3. Onderaan zie je nu de 'importgeschiedenis'.
  4. Klik op 'ongedaan maken' om de import te verwijderen. 

5. Bevestig. De import is nu verwijderd.

Extra informatie toevoegen

Je kan ook informatie toevoegen die niet standaard in Officient zit via extra velden.
Extra velden moet je eerst aanmaken op het niveau van het wagenpark
Zodra deze is aangemaakt komt dit veld te staan onder 'Officient eigenschap' en kan deze geselecteerd worden. 

Kolom overslaan

Indien er voor de kolom geen 'Officient eigenschap' bestaat kan er voor gekozen worden om deze kolom over te slaan en dus niet op te nemen in Officient. 

Heeft u het antwoord gevonden?