Sommige dagen werken medewerkers meer uren dan in hun werkschema is voorzien. In Officient is het mogelijk om deze overuren op te sparen en op een later moment te gebruiken om vrijaf te nemen, met behulp van corresponderende overuren- en recuperatie-tellers. In dit artikel leggen we je uit hoe je dat doet. 

Een overuren-teller aanmaken 

1. Ga naar de Instellingen (⚙️)
2. Klik onder Personen op Verloftypes
3. Klik op + Kalendertype toevoegen
4. Geef je nieuwe teller een naam, bijvoorbeeld 'Overuren' en stel de basisinformatie naar eigen voorkeur in

5. Ga naar de tab Geavanceerd
6. Kies bij "Hoe moet Officient dit type interpreteren?" voor Overuren.

7. Klik op Opslaan om je nieuwe teller op te slaan.

Met deze teller kan je maandelijks bijhouden hoeveel overuren jouw medewerkers gepresteerd hebben.
    

Een recuperatie-teller aanmaken 

Mogen je medewerkers hun gepresteerde overuren later recupereren? Dan kan je hier een aparte verlofteller voor aanmaken. Volg daarvoor deze stappen:

1. Ga naar de Instellingen (⚙️)
2. Klik onder Personen op Verloftypes
3. Klik op + Kalendertype toevoegen
4. Geef je nieuwe teller een naam, bijvoorbeeld 'Recup overuren' en stel de basisinformatie naar eigen voorkeur in
5. Klik op de tab Limieten en kies bij Beperking voor "Beperkt door het aantal gewerkte overuren" en selecteer vervolgens de correcte overuren-teller(s)

6. Ga naar de tab Geavanceerd
7. Kies bij "Hoe moet Officient dit type interpreteren?" voor Verlof
8. Klik op Opslaan om je nieuwe teller op te slaan.

Deze teller wordt nu automatisch aangevuld met de overuren die je medewerkers opbouwen, en kan ingezet worden om extra verlof op basis van overuren te registreren. 

Een voorbeeld: Iemand twee uren registreert als "Overuren" krijgt dan twee uren in de teller "Recup overuren". Deze uren kan je dan terug opnemen door "Recup overuren" te gebruiken als verloftype. 

Opgelet: Recup-tellers zijn beperkt tot hetzelfde kalenderjaar. 

       

Het registreren van overuren zonder recup

Wil je overuren registreren waarmee een medewerker geen recup opbouwt? Dan maak je hiervoor een overuren-type dat de woorden 'overuren zonder recup' bevat. 

Op deze manier zal Officient dit type niet gebruiken om een teller te voeden, ook al staat de recupteller op Alle types overuren.
   

Overuren- en/of recup-tellers voor enkele van je medewerkers

Bovenstaande stappen beschrijven hoe je een overuren- en recup-teller aanmaakt voor iedereen in het bedrijf. Wil je een uitzondering voorzien voor slechts één persoon? Dan lees hier hoe je verlofrechten kan instellen voor één iemand.
     

Heeft u het antwoord gevonden?