1. Ga naar de Kalender

2. Klik op Acties en vervolgens op Kalender doorgeven naar ...

3. Vervolgens kan je selecteren voor welke personen je de verlofdagen wil pushen naar de software van je sociaal secretariaat of payroll provider. Meestal stuur je iedereen in een keer door. Soms is er met je dossierbeheerder afgesproken om bijvoorbeeld voor één team alles door te sturen, maar voor een ander team dit later te doen. 

4. Vervolgens klik je op Verlof voor ... personen doorgeven

Dit kan enkele minuten tot soms enkele uren duren. Zodra in orde, geeft Officient je bevestiging dat de maand is doorgestuurd. 

Eens de kalendergegevens zijn doorgestuurd, kan je vervolgens de loonverwerking starten in de software van  je sociaal secretariaat. 


Opgelet
: Wil je na de loonverwerking nog wijzigingen doorgeven voor het sociaal secretariaat, contacteer dan je dossierbeheerder. Ook voor wijzigingen voor de vorige maand (voorbeeld ziekte die gebeurd is na verwerking lonen), contacteer je jouw dossierbeheerder voor een correctie. 

Heeft u het antwoord gevonden?