Nadat je de prestaties via de kalender vanuit Officient naar My Liantis gestuurd hebt, moet je deze nog vanuit My Liantis naar Liantis sturen voor de loonberekening. Officient doet dit niet automatisch om te vermijden dat de loonberekening zonder controle zou starten.

De definitieve prestaties doorsturen via My Liantis doe je als volgt:

1. Ga naar My Liantis en log in
2. Klik op Mijn medewerkers

3. Klik op Prestaties doorsturen


4. Je ziet nu een lijst van alle medewerkers. Naast de medewerkers waarvoor Officient de prestaties heeft doorgestuurd zal de melding Gewijzigd staan. Je kan een medewerker openklikken en de prestaties controleren. Wanneer je dit gedaan hebt, zal er Geconsulteerd staan

5. Heb je alle gegevens gecontroleerd en zijn deze correct, dan klik je onderaan op Versturen

6. De prestaties zijn nu naar Liantis verstuurd voor de loonberekening

Heeft u het antwoord gevonden?