Zou je graag al je freelancers of stagiaires opgelijst willen zien in Officient over verschillende teams heen? Alle contracten die nog wachten om getekend te worden? Je benzinewagens met een uitstoot van 107gr/km of minder? Segmenten is het onderdeel om dit te verwezenlijken, je kan zelf de filters naar eigen wens instellen en zo de informatie tonen die jij wilt zien. Segmenten werken op drie niveau's: Personen, contracten en assets (software, wagenpark, opleiding en assets).

  1. • Ga naar Personen en klik op Toon Iedereen
    • Klik op Maak een nieuw segment aan

2. • Kies een naam voor je segment
    • Kies voor wie dit segment zichtbaar is
    • Selecteer het Type voorwaarde
    • Stel de verschillende voorwaarden in

3. Dit segment is nu zichtbaar onder personen en kalenders en toont iedereen die aan deze voorwaarden voldoet

Dit werkt net hetzelfde voor assets en contracten enkel de eigenschappen van de voorwaarden verschillen.

Heeft u het antwoord gevonden?