Een softwarelicentie toevoegen

1. Klik onder Assets op Software

2. Klik op Nieuw product

3. Geef de naam en URL van de software in. Via de URL voegt Officient het logo van de software toe. Klik op Opslaan

4. Selecteer de medewerkers of teams aan wie je de licentie wil toewijzen en klik op Opslaan

Een softwarelicentie aanpassen

1. Klik in het overzicht op de licentie die je wil aanpassen

2. Klik onder Acties op Aanpassen en voer de aanpassingen uit

3. Klik op Opslaan

Bijkomende licenties toewijzen

1. Klik in het overzicht op de licentie die je aan de medewerker(s) wil toewijzen

2. Klik op Licentie toewijzen

3. Selecteer de medewerkers of teams aan wie je de licentie wil toewijzen en klik op Opslaan

Een toegewezen softwarelicentie deactiveren

1. Klik in het overzicht op de licentie die je bij de medewerker(s) wil deactiveren

2. Klik op de medewerker waarbij je de licentie wil deactiveren
3. Klik op Deactiveer en bevestig

Wil je een licentie opnieuw activeren, ga via dezelfde weg en klik op Reactiveer en bevestig

Heeft u het antwoord gevonden?