Dit helpartikel is enkel relevant voor klanten van Abante, Accuria, Besox, CLB, Dienstbetoon, Sodalis, Dienstbetoon en Wij Helpen.
   

Wat zijn eenmalige looncomponenten? 

Eenmalige looncomponenten in Officient zijn looncomponenten die een verschillende waarde hebben voor verschillende maanden. Denk bijvoorbeeld aan een onkostenvergoeding, een bonus of een variabele premie. Om deze vergoedingen maandelijks door te sturen naar je dossierbeheerder, kan je gebruik maken van de eenmalige looncomponenten in de Kalender.
   

Waar vind ik eenmalige looncomponenten? 

Je vindt de eenmalige looncomponenten terug in de tweede tab van de snelingave van de Kalender. Navigeren naar de snelinggave van doe je door in de algemene kalender te klikken op de naam van één specifieke persoon. 

    

Hoe geef ik eenmalige looncomponenten in? 

In de tab eenmalige looncomponenten kan je de waarde van bestaande looncomponenten invullen, alsook nieuwe looncomponenten toevoegen. Onderstaande stappen leggen zowel het toevoegen als het invullen van de componenten uit. 

  1. Ga naar de Kalender in Officient.
  2. Klik op de naam van een medewerker.
  3. Kies voor de tab eenmalige looncomponenten.
  4. Klik op + Looncomponent toevoegen 
  5. Klik op Selecteer type om de volledige lijst van looncomponenten te zien
  6. Selecteer de relevante looncomponenten 
  7. Vul de looncomponenten in met de juiste waarden 

Controleer indien nodig of bepaalde componenten niet dubbel voorkomen, door de tabs eenmalige en herhalende componenten met elkaar te vergelijken.

Wil je een wijziging aanbrengen in de herhalende looncomponenten of extra informatie doorgeven aan je dossierbeheerder? Dan kan je per medewerker en per maand een bericht naar je dossierbeheerder meesturen. 

Eens je klaar bent met het ingeven staan deze looncomponenten klaar om door te sturen. Deze gegevens, samen met de verlofdata, stuur je mee zodra je de kalender pusht naar je dossierbeheerder.
  

In onderstaande video kan je deze stappen nogmaals volgen

Wil je een overzicht van de eenmalige componenten? Klik onder Inzichten op Eenmalige looncomponenten. Hier kan je het overzicht terugvinden.  

Heeft u het antwoord gevonden?