Verschillende gebruikersrechten HR platform

Geüpdatet 1 month ago door Florette Vervloet

Op het HR-platform heb je drie soorten gebruikers: Admin, standaard en Team manager.

Een team manager kan eigenlijk enkel zijn eigen team managen in het HR-platform en heeft heel beperkte toegangen.

De standaard gebruiker heeft ook nog steeds beperkt toegang, maar heeft wel zicht op alle medewerkers in Officient.

Voor de Standaard gebruiker en Team Manager kan de Admin kiezen of deze persoon al dan niet zicht heeft op documenten en lonen en of deze persoon de mogelijkheid heeft om alleen data te raadplegen of ook aan te passen.

Hoe je gebruikersrechten gaat instellen vind je terug in dit artikel.

In deze tabel vind je nog een duidelijk overzicht waartoe elke gebruiker toegang kan hebben.

Onderwerp
Functie
Admin
Standaard
Team Manager

Personen

Aanpassen gegevens

x

x

Enkel eigen team

Personen

Personen zichtbaar

x

x

Enkel eigen team

Personen

Persoon aanmaken / archiveren

x

x

Enkel in eigen team, bij toegang tot payroll provider

Personen

Mogelijkheid om loongegevens te bekijken

x

x

Enkel eigen team

Personen

Mogelijkheid om documenten toe te voegen / bekijken

x

x

Enkel eigen team

Personen

Budgetkost toevoegen aan persoon

x

x

Enkel eigen team

Personen

Activiteitenfeed

x

Als lonen zichtbaar zijn

Enkel eigen team, als lonen zichtbaar zijn

Personen

Nieuwe persoon aan team toevoegen

x

x

Personen

Personen wisselen tussen teams

x

x

Tussen eigen teams

Personen

Self-service uitnodiging verzenden

x

x

Enkel eigen team

Personen

Self-Service preview

x

Kalender

Verlof toevoegen/verwijderen

x

x

Enkel eigen team

Kalender

Verloftypes bepalen

x

x

Kalender

Verlof goedkeuren / weigeren

x

x

Enkel eigen team

Kalender

Prestaties doorsturen

x

Bij toegang tot payroll provider

Bij toegang tot payroll provider

Kalender

Officiële feestdagen bewerken

x

x

Assets

Asset toevoegen

x

Bij uitgebreide instellingen

Bij uitgebreide instellingen

Assets

Asset toewijzen

x

x

Enkel eigen team

Assets

Activiteitenfeed

x

x

Enkel eigen team

Assets

Policy toevoegen

x

Bij uitgebreide instellingen + toegang tot lonen

Bij uitgebreide instellingen + toegang tot lonen

Contracten

Nieuw contract verzenden

x

Bij uitgebreide instellingen + toegang tot lonen

Bij uitgebreide instellingen + toegang tot lonen

Contracten

Contract template maken

x

Bij uitgebreide instellingen + toegang tot lonen

Bij uitgebreide instellingen + toegang tot lonen

Contracten

Handtekeningen opvolgen

x

Bij uitgebreide instellingen + toegang tot lonen

Bij uitgebreide instellingen + toegang tot lonen

Performance

Performance review toevoegen

x

Performance

Perfomance review bekijken

x

Workflows

Workflow opstarten

x

x

x

Workflows

Workflow template aanmaken

x

Bij uitgebreide instellingen

Bij uitgebreide instellingen

Workflows

Workflow taak afronden

x

x

x

Inzichten

Organigram bekijken

x

Inzichten

Inzicht grafieken bekijken

x

Op maat

Custom asset types toevoegen

x

x

x

Op maat

Extra velden toevoegen

x

Bij uitgebreide instellingen

Bij uitgebreide instellingen

Op maat

Actieve modules bepalen

x

Onboarding

Vereiste bestanden instellen

x

Onboarding

Standaard assets instellen

x

Integraties

Sociaal secretariaat koppelen

x

Integraties

Personen en verlof importeren uit sociaal secretariaat

x

Integraties

Geautoriseerde apps van derden bekijken

x

Integraties

Webhooks aanmaken

x

Communicatie

E-mail templates opstellen

x

x

x

Self-Service

Eigen domeinnaam kiezen

x

Self-Service

Veiligheid en privacy instellingen aanpassen

x

Extra

Budgetten creëren

x

Extra

Teams creëren

x

Extra

Ziektebriefjes nakijken

x

Bij documenten zichtbaar

Bij documenten zichtbaar

Extra

Andere gebruikers HR-platform opzoeken

x

x

x


Helpt dit je verder?